default-logo

Tháng 4/2017 Tổ Chức Tuần Du Lịch Hạ Long, Quảng Ninh

Tháng 4/2017 Tổ Chức Tuần Du Lịch Hạ Long, Quảng Ninh – UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 870/UBND-DL2 thông tin về Tuần Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 và các hoạt động hưởng ứng Tuần Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4, gồm ch...
Continue Reading
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?