default-logo

Một số phong tục tập quán của người Sapa

Mỗi dân tộc đều có tiếng nói và nét văn hóa truyền thống đặc trưng riêng. Khi đi du lịch đến một vùng đất nào cũng vậy bạn cần tìm hiểu qua về những phong tục tập quán của con người nơi bạn sẽ đến. Các dân tộc ở vùng núi Sa Pa cũng vậy họ luôn tuân thủ và giữ gìn những phong tục...
Continue Reading
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?