default-logo

Khám phá những bí ẩn của bãi đá cổ Nấm Dẩn Hà Giang

Ngay từ thủa hồng hoang của lịch sử loài người đã có quan niệm ghi lại những tri thức, kinh nghiệm sống cho đời sau, một trong những phương thức truyền cổ xưa thường sử dụng chính là khắc hoặc vẽ lên những tảng đá. Và rồi chính những tảng đá đó đá đỏ đã lưu giữ những thông đi...
Continue Reading
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?